dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Doktor prawa, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, dziekan Wydziału Administracji w Sieradzu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, radca prawny, od 1995 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, licencjonowany wykładowca zagadnień samorządowych. Autorka ponad 50 publikacji naukowych, specjalizuje się w prawie administracyjnym procesowym, materialnym i ustrojowym, ponadto zajmuje się procedurą sądowoadministracyjną i postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Od 2008 r. przeprowadziła ponad 500 szkoleń dla pracowników organów administracji samorządowej i rządowej zarówno terenowej, jak i centralnej.

POZOSTALI PRELEGENCI