dr Krzysztof Kaszubowski

Były Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca na podyplomowym studium „Postępowanie Administracyjne” prowadzonym na WPiA UG. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, autor i współautor licznych książek, artykułów oraz opinii prawnych z zakresu postępowania administracyjnego. Wykładowca i prelegent na wielu konferencjach związanych z prawem i postępowaniem administracyjnym, bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach.

POZOSTALI PRELEGENCI