dr Przemysław Kledzik

Doktor prawa, radca prawny, praktyk, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, licznych studiach podyplomowych oraz na aplikacji notarialnej organizowanej przez Okręgową Izbę Notarialną w Szczecinie, od 2013 r. członek, a aktualnie Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 2006–2013 był asystentem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie. Od wielu lat prowadzi współpracę z licznymi urzędami na terenie Polski oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia dla członków SKO, pracowników administracji rządowej i samorządowej (w tym urzędów wojewódzkich, urzędów skarbowych, NIK, ARiMR) oraz radców prawnych. Jest bardzo wysoko oceniany na szkoleniach ogólnopolskich i branżowych oraz doskonale zorientowany w specyfice podmiotów stosujących przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jest autorem licznych publikacji z zakresu nauki i praktyki stosowania procedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej i egzekucyjnej.

fcveb

POZOSTALI PRELEGENCI