Dzień 1

27 listopada 2023

poniedziałek

Rejestracja uczestników

15.00 – 16.30

Otwarcie konferencji

16.30 – 16.45

Cele i wyzwania państwowej służby archiwalnej

Prawne aspekty zarządzania dokumentacją

Integracja systemów EZD z systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Prezentacja dot. dobrych praktyk przy wdrożeniu EZD - czyli jak dobrze przygotować jednostkę do pełnej elektronizacji procedur

 • Czym jest system EZD – jak rozumieć definicję
 • Przygotowanie jednostki organizacyjnej do wdrożenia systemu teleinformatycznego (analiza procesów związanych z zarządzaniem dokumentacją, przygotowanie merytoryczne pracowników, przygotowanie formalne podmiotu do wdrożenia EZD)

Czas wolny

19.30 – 20.00

Kolacja

20.00

Dzień 2

28 listopada 2023

wtorek

Śniadanie

7.00 – 9.00

e-Doręczenia zmienią urząd

e-Doręczenia - co należy wiedzieć

Praktyczny przewodnik dla podmiotów publicznych po usługach Operatora Wyznaczonego - Poczty Polskiej

Przerwa kawowa

10.30-10.45

W przeddzień wdrożenia systemu doręczeń elektronicznych, czyli czy będzie lepiej czy inaczej? Przykłady praktyczne postępowania z edokumentem

 • Doświadczenia (czy dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym jest rzeczywiście ważny, czyli ryzyka automatycznej weryfikacji w praktyce, skarga wniesiona ePUAPem – wymagania formalne
  w zakresie adresu korespondencyjnego, dokumentowanie spraw w systemie tradycyjnym
  a cyfryzacja procedur „na siłę”
 • Oczekiwania i wątpliwości (lokalne usługi elektroniczne a nowy system doręczeń, wniesienie podania na ESP po wdrożeniu edoręczeń – tryb postępowania, baza adresów elektronicznych dla spraw masowych)

System EZD PUW i jego rozwój

 • Funkcje i moduły systemu
 • Planowane wersje
 • Najnowsze integracje

Przerwa

12.15-12.30

Jak zostać użytkownikiem EZD RP

Gdzie szukać wiedzy na temat instalowania, konfigurowania i używania EZD RP

 • jak korzystać z Podręcznika użytkownika EZD RP
 • filmy instruktażowe i szkoleniowe
 • forum użytkowników EZD RP

Planowany rozwój systemu EZD RP

Przerwa obiadowa

13.30-14.30

Prezentacja funkcji systemu EZD RP

Podsumowanie produkcyjnego wdrożenia EZD RP w COS

Przerwa kawowa

15.45-16.00

Niekomercyjne narzędzie weryfikacji poprawności akt administracyjnych elektronicznych w postaci paczki eADM

 • Komunikacja elektroniczna – aktualnie występujące błędy walidacji podpisów.
 • Paczka eADM – ogólne przypomnienie podstawy prawnej i konstrukcji paczki.
 • Prezentacja aplikacji „Przeglądarka Paczki eADM”
 • Omówienie najczęstszych problemów / błędów walidacji w otrzymywanych paczkach eADM

Czas wolny

17.00 – 19.00

Kolacja

19.00

Dzień 3

29 listopada 2023

środa

Śniadanie

7.00 – 9.00

Integracja Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z EZD PUW

Możliwości modułu do automatycznej agregacji danych bazującego na systemie EZD PUW

Ergonomia pracy w systemie EZD PUW

Przerwa

10.45 – 11.00

Dostawcy usług SaaS i eksperci w procesie wdrażania EZD RP w podmiotach publicznych

Podsumowanie i zakończenie konferencji

12.45 – 13.00

Wśród prelegentów