ORGANIZATOR

Organizatorem Forum Postępowania Administracyjnego jest Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna

O organizatorze

Organizujemy konferencje, jak i szkolenia obejmujące problemy funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej o rozległej tematyce, których planowanie opiera się na informacjach pochodzących od praktyków – pracowników administracji publicznej, zgłaszających kwestie wywołujące wątpliwości w codziennej pracy.

Oferowane przez nas szkolenia i konferencje prowadzone są przez sprawdzonych ekspertów z danej dziedziny. Są to osoby nie tyko posiadające doskonałą wiedzę merytoryczną, ale też świetnie przygotowane do konkretnego spotkania i nawiązujące bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkoleń. Wyróżnia ich praktyczne podejście do tematu oraz otwartość na pytania uczestników.

www.presscom.pl

Oferujemy szkolenia m.in. z zakresu oświaty, dróg publicznych, decyzji administracyjnych, opłat adiacenckich, archiwizacji dokumentów w urzędzie, zatrudniania pracowników samorządowych i wiele innych.

IIFIiODO_zdjęcia_2018 (29)
IIFIiODO_zdjęcia_2018 (152)