PRELEGENCI

Były Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej

Doktor habilitowany prawa, adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek międzyresortowego zespołu ds. reformy kpa i ustawy egzekucyjnej.

Więcej

Doktor prawa, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, dziekan Wydziału Administracji w Sieradzu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, radca prawny.

Więcej

radca prawny, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na aplikacji notarialnej organizowanej przez Okręgową Izbę Notarialna w Szczecinie, etatowy członek SKO w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu stosowania procedury administracyjnej, sadowoadministracyjnej i egzekucyjnej.

Więcej

Prawnik, profesor na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Więcej

Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Więcej